கல்லூரி, பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள் வரும் கல்வியாண்டின் தொடக்கத்தில் நடத்தப்படுகிறது.

கல்லூரி, பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள் வரும் கல்வியாண்டின் தொடக்கத்தில் நடத்தப்படும். மாணாக்கர்கள் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும்.

உயர்கல்வித்துறை செயலர் அறிவிப்பு.

புதுப்பொலிவு பெறும் “தென்னகத்து கேம்பிரிட்ஜ்” #gacakmu தினமலர் – 22.03.2019

புதுப்பொலிவு பெறும் “தென்னகத்து கேம்பிரிட்ஜ்” #gacakmu
தினமலர் – 22.03.2019

IMG_0001

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgacakmu%2Fposts%2F2241162765944889&width=500

 

Question Bank Nov 2018 – English Literature

Nov 2018 Semester Exams question papers are here

14U5ELE2 – INTRODUCTION TO LINGUISTICS

17U3ENNE1 – INTRODUCTION TO JOURNALISM

17U3ENEN3 – HISTORY OF ENGLISH LITERATURE I

17U3EN6 – INTRODUCTION TO PHONETUS

17U3EN5 – REMEDIAL ENGLISH GRAMMAR

17U1ENEN1 – SOCIAL HISTORY OIF ENGLAND I

17U1EN2 – POETRY I

14U5EL8 – HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE

14U5EL9 – FICTION II

14U5ELE2 – INTRODUCTION TO LINGUISTICS

14U5ELS3 – SKILL BASED III TEACHING AND LEARNING

14U5SD – SOFT SKILLS DEVELOPMENT

17U1EN1 – PROSE14U5EL7 – PROSE

14U5EL6 – INDIAN WRITING IN ENGLISH

14U5EL5 – SHAKESPEARE